! Článek o pozadí jaderných aktivit na Bystřicku vyšel v prestižním časopisu FORBES a můžete si jej přečíst ZDE !


Výstavbě jaderného závodu jsme zabránili, hlubinné úložiště radioaktivních odpadů zde také nechceme!

Podporujeme: www.nechcemeuloziste.cz


Na Bystřicku se má zakopat 9500 plechových sudů s vyhořelým jaderným palivem, PLUTONIUM z jednoho sudu by teoreticky zahubilo celé lidstvo (viz. Wikipedie). Spolek Bystřičáci zaslal na MŽP proti tomuto záměru námitky


Zvítězili jsme !

Výsledky referenda o jaderném závodu:
PROTI: 80%, počet hlasů: 2903
PRO: 20%, počet hlasů: 683
účast: 52%

Referendum je platné a závazné.
Děkujeme všem za podporu!Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek


Z květnové besedy (2014) s Ing. Drábovou:
   

Bystřice je přirozeným střediskem kulturního a společenského života s krásnou přírodou kolem. Máme moderní biomasovou kotelnu, sportovní halu, vyhřívané venkovní koupaliště i novou čistírnu odpadní vod. V současné době se zde buduje evropsky významné ekologické centrum zelených vědomostí EDEN, které z těchto tradic vychází. Vybudování jaderného závodu jde proti všem těmto trendům.

Snaha o výstavbu závodu na výrobu jaderného paliva a slévárny jaderných slitin v našem městě trvá!!!
Banner

Obrázek Obrázek


Radnice neseznámila občany s návrhem odprodeje pozemků pro jaderný závod, o záměru neinformovali obyvatele ani v radničním Bystřicku a odmítli vyhlásit referendum. Proč?!

Závod chce stavět soukromá pražská firma zřejmě s propojením na Rusko, která se svůj záměr pokoušela prosadit nejen u nás v Bystřici, ale i v Novém Bydžově (Zábědově), Havraních u Mostu, ale také v Prešově, Dubnici nad Váhom, Hnúšti (a zde), ve Stráži pod Ralskem… Pro svůj byznys nenašla nikde pochopení, domovská Zbraslav zamítla její pouhé rozšíření už v roce 2008.


icon
Pokud vyjde EIA a závod bude mít negativní vliv na životní prostředí, tak se zavazujeme, že ten pozemek jim dáme.

Slibovaná pracovní místa nevyváží možná rizika

Velmi nám záleží na budoucnosti Bystřicka a jsme si vědomi i potřeby nových pracovních míst. Podle předloženého investičního záměru by firma UJP zaměstnala celkem 200 lidí, víc než polovinu by tvořili ruští jaderní odborníci a jak můžeme slyšet ze záznamu zastupitelstva (mluví o 30!), bystřických by bylo pouze několik desítek ve výrobě, velmi málo na 11,5 ha plochy průmyslové zóny.

Také z finančního hlediska je hlasování o prodeji průmyslové zóny pro město vysoce ztrátové (PRO prodej pozemků opakovaně hlasovali i po seznámení se s riziky: Karel Pačiska, Pavel Lukša, Emil Ondra, Hanzlík Petr (všichni ČSSD), Josef Vojta, Miroslav Novák, Hicham Nemrah (všichni SRBR), Bohumil Kotlán (KSČM) a Zdeněk Vetešník z ODS). Všichni tito zastupitelé kandidují v říjnu znovu!

Radnice chce podle smlouvy prodat pozemky za 11,5 mil. Kč a stejně velkou zasíťovanou plochu v současné době pořídí nejméně za 90 mil. Kč. Výstavba závodu navíc ohrožuje aktivity současných podnikatelů v průmyslové zóně a zamezuje jejich možný rozvoj.

Bystřické zaměstnance by čekala práce s rizikovým materiálem, nás ostatní rizika pohybu jaderných materiálů (1000 tun za rok obrat plus 2000 t skladem!), spadu radioaktivního odpadu, nemoci z ozáření a hrozba možnosti havárie, se kterou musíme počítat i při nejdokonalejších bezpečnostních opatřeních. Velkým problémem by mohla být v dnešní době hrozba teroristického útoku, stali bychom se doslova jaderným terčem ČR.

V blízkosti průmyslové zóny se dokončuje Centrum zelených vědomostí s ekologickou farmou Eden, je tu nejen rodinná zástavba, ale i pole a zahrady a jakýkoliv únik radioaktivity by se ihned dostal k lidem a do potravinového řetězce.AKTUALITY

Referendum o jaderném závodě v Bystřici n. P. vyhlášeno
Spolek Bystřičáci z.s. přerušuje sběr podpisů pod petici za referendum


Spolek Bystřičáci z.s. sbírá od června podpisy pod petici za uspořádání referenda k plánu soukromého investora vybudovat v Bystřici n. P. závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivního odpadu a slévárnu jaderných slitin. Tuto skutečnost si uvědomilo zastupitelstvo města a referendum dnes (23. 7. 2014) vyhlásilo. Bezvýhradně přijalo otázku do referenda navrženou našim spolkem a odsouhlasilo také naši účast na přípravě a průběhu referenda, které se bude konat v říjnu společně s komunálními volbami.
Spolek Bystřičáci z. s. děkuje občanům za aktivitu ve sběru podpisů a podpisovou akci přerušuje. Jsme přesvědčeni, že by o závodu měli rozhodnout občané sami, protože jeho provoz je rizikový a místních by zaměstnal jen velmi málo.
Otázka navržená naším spolkem a schválená zastupiteli zní: „Chcete v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivních odpadů a slévárnu uranových slitin?“.
Občané svým aktivním přístupem odmítli argumentaci radnice, že jsme zde na uran zvyklí, je to spíše naopak. V Bystřici žije několik set bývalých horníků uranových dolů, kteří mají naplněnou expozici (mají tzv. odfáráno) a právě oni by neměli být vystaveni dalším dávkám radiace. Plánovaný, sice nízký, ale každodenní, únik radioaktivního prachu ze závodu by zejména těmto spoluobčanům škodil.

Ing. Vít Novotný
předseda spolku Bystřičáci z.s.
23. 7. 2014


Sbíráme podpisy pod petici za referendum, ať se obyvatelé sami rozhodnou, zda jaderný závod v Bystřici n. P. chtějí nebo ne

Vedení bystřické radnice nechalo koncem roku 2013 v zastupitelstvu města odhlasovat bez vědomí občanů záměr výstavby závodu na výrobu jaderného paliva, jaderných slitin a zpracování radioaktivního odpadu, který předložila soukromá firma UJP Invest, s. r. o. (založena 11/2012) a v březnu mělo zastupitelstvo odhlasovat prodej pozemků pro závod, kterému jsme na poslední chvíli zabránili. Od té doby tvrdí vedení radnice, že se není o čem bavit a projekt „je mrtvý“, což není pravda, společně čekají na výsledek voleb.

Jsme přesvědčeni, že by o závodu měli rozhodnout občané sami, protože provoz není bezrizikový a týká se každého z nás, ať slabým radioaktivním zamořením, či svojí toxicitou.

Chceme umožnit obyvatelům svobodné rozhodnutí a naší jedinou možností je využít zákona a pomocí petice vynutit na radnici společně s komunálními volbami vyhlášení referenda. Podepsat se můžete u našich označených spolupracovníků a na dalších místech, například prodejny Elkov elektro Zahradní 13, Veterinární ordinace MVDr. Dvořáka, Textilní galanterie paní Samková, Kosmetické studio Kamila…

Ať už jste pro nebo proti, podpořte, prosím, petici a vyjádřete svůj názor k výstavbě jaderného závodu. Každý hlas se počítá.

Petiční výbor:

Ing. Marie Dvořáková
Ing. Vít Novotný
Karolína Dynybylová
16. června 2014

 


Jsem velice pobouřen způsobem jednání některých zastupitelů města, kteří dostali mandát od občanů a nejsou schopni rozpoznat základní prioritu týkající se dalšího života v našem městě. Myslí, že naše okolí je již dosti zdevastované dlouholetou těžbou rudy, ale místo klidného odpočinku chystají našim potomkům další uranové peklo.

Je zarážející uskutečňovat megalomanský projekt “našeho “ ekostatku EDEN, kde má být jakési centrum zelených vědomostí, a na druhé straně jen pár metrů vzdušnou čarou má být zpracovatelský závod na uran. To prostě nejde pochopit. Obyčejný selský rozum ví, že uranová energie je sice účinná, ale stále nezvladatelná. Stačí se poohlédnout na havárie těchto zařízení.

Patřím mezi občany tohoto města a záření s následnou zákeřnou nemocí rakovinou postihlo mé nejbližší. Asi by bylo poučné, kdyby lidé, kteří zvedají ruce pro pár pomocných míst, drželi za ruce bratry, sestry, matky a děti ve chvíli, kdy už jim není pomoci… Možná by pochopili, co se chystá…

Marian Gável st.MÉDIA
 • foto_ct24_bursik-paces_1.png
 • Ministr Mládek zpochybňuje bystřické referendum
  Zdroj: Aktuálně.cz (12.8.2014)

  Ministr Mládek počítá s ruskou investicí do jaderného závodu v Bystřici a zpochybňuje naše vyhlášené referendum (konec videa). Přitom den před poskytnutým rozhovorem jednal s vedením bystřické radnice o jaderných aktivitách, které směřují na Bystřicko.

 • foto_ct24_bursik-paces_1.png
 • O NÁS BEZ NÁS - o Bystřici bez seznámení obyvatel
  Zdroj: ČT24 - Otázky Václava Moravce (8.6.2014)

  >Video: 18:00 -22:00<<
  Ministr Mládek prosazuje výstavbu jaderného závodu v ČR a dle místopředsedy Dozorčí rady ČEZu Václava Pačese by se u nás mohlo jaderné palivo na mnoho let dopředu také skladovat. Dle slov Martina Bursíka je celý tlak na výstavbu závodu v Bystřici důležitý pro pokračování velmi drahé jaderné energetiky a výstavba jaderného závodu by představovala nepřípustné bezpečnostní riziko. Za předkladatelem investičního záměru UJP stojí ruský Tvel, 100% vlastněn ruskou federací! Ministr Mládek při uzavírání dohody o rusko-českém konsorciu na výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Temelín prý přislíbil ruskému velvyslanci (ještě před vyhlášením veřejné soutěže!): VYHRAJEME! Kdo bude jaderné bloky stavět, už Mládek ví!


 

 • UJP Praha do Bystřice nezamíří
  Zdroj: Žďárský deník

  Po druhém hlasování zastupitelů starosta tvrdil, že firma bude respektovat rozhodnutí zastupitelů a do Bystřice nezamíří...

 • Vyroste v Bystřici jad. závod?
  Zdroj: Novinky

  Článek publikovaný v dubnovém vydání měsíčníku Novinky.


DOKUMENTY

 • Přehled materiálových toků

  Zdroj: UJP

 • Prohlášení podnikatelů

  Prohlášení nejvýznamějších podnikatelů města Bystřice ze dne 12. 6. 2014

 • Invest. záměr UJP Invest, s. r. o.

  Studie firmy UJP Invest s. r. o. na investiční záměr vybudování závodu na výrobu jaderných paliv v B. n. P.

 • Celý audio záznam ze zastup.

  Oficiální audio záznam z jednání bystřických zastupitelů ze dne 19. března 2014. Kompletní verze - cca 43 min.

 • Lokalita Zábědov

  Materiál k jednání zastupitelstva - odmítli investiční záměr UJP. Doporučujeme přečíst odstavec č. 2.

 • Leták bystřické radnice

  Propagační leták prosazující výstavbu, šířící se prostřednictvím městem vydávaného měsíčníku Bystřicko.

 • Dopis zastupitelům

  Apelační dopis Ing. Víta Novotného určený zastupitelům města, který starosta pozdržel a byl nucen přečíst na jednání zastupitelstva.

 • Reakce na radniční leták

  Reakce na radniční leták s vyjádřením investora.

 • Výsledky hlasování

  Výsledky hlasování zastupitelstva ze dne 19. 3. 2014. Žlutou barvou vyznačení zastupitelé hlasující pro výstavbu.

 • Celý audio záznam ze zastup.

  Oficiální audio záznam z jednání bystřických zastupitelů ze dne 18. prosince 2013. Kompletní verze - cca 113 min.


KONTAKTUJTE NÁS

Chcete se k nám přidat? Není Vám tento problém lhostejný? Či jenom chcete něco objasnit? Kontaktujte nás!


Bystřičáci z. s. - Ing. Vít Novotný, Ing. Marie Dvořáková, Pavel Osvald, Karolína Dynybylová

email info@bystricebezradiace.cz

Přidejte se k nám a pomozte zabránit výstavbě i Vy!

Nahoru


green_background